Pronic

TC40P275

Kategori:

TC40P275 – Kraftig overspenningsvern

Nett-tilkoplet utstyr i hjem, kontor og industri er svært utsatt i tordenvær. Andre typer av transiente
overspenninger kan også være ødeleggende. Dette kan være induserte spenninger fra inn- og utkoplinger
av induktive og kapasitive laster, som f.eks. motorer , air-conditioning utstyr, heiser, kopimaskiner etc.
Disse problemer kan medføre havari og feil på utstyr, samt feilfunksjoner og tap av data .

TC40P275 er et kraftig overspenningsvern, for skinnemontasje som beskytter elektrisk- og elektronisk
utstyr mot alle typer transienter indusert i el-nettet, og kan benyttes både på IT- og TN nett.

Tekniske data

Maks. strømstøt 8/20 : 40.000 A
Maks. kont. spenning fase – fase : 275 V RMS
Maks. kont. spenning fase – jord : 385 V RMS
Ingen lekkasjestrøm til Jord
Kontroll-vindu viser om TC40PC275 er intakt
Utskiftbare vernemoduler

Last ned datablad: TC40P275