Pronic

Påstand: Lynet slår aldri ned på samme sted 2 ganger
- FEIL! Har lynet slått ned en gang, er dette et utsatt sted og det vil sannsynligvis skje igjen. Enkelte steder/anlegg er mer utsatt enn andre. Endringer i bebyggelse og installasjoner rundt der du bor kan gjøre området attraktivt for lynet

Påstand: Jeg har jordkabler inn, så jeg trenger ingen beskyttelse
- FEIL! Nedslag i nærheten vil forårsake potensialstigninger i bakken, som vil influere på alle elektriske ledende kabler

Påstand: Rundt oss er det så mange andre høye bygninger og attraktive mål at vi vil gå klar
- FEIL! Et tordenvær opptil 2 km unna kan få alvorlige konsekvenser for din installasjon uavhengig av hvor mange andre attraktive mål det er rundt deg

Påstand: Jeg trenger ikke overspenningsvern da bygningen har lynavlederanlegg
- FEIL! Lynavlederanlegg vil beskytte bygningen, men ikke utstyr du har inne.
Utstyr i bygninger med lynavlederanlegg vil snarere være mer utsatt for induserte spenninger pga de store strømmene i nedlederne.

Påstand: Jeg har vern på inntaket (i sikringsskapet) så jeg trenger ikke utstyrsvern
- FEIL! Inntaksvernet vil ikke gi beskyttelse i el-uttakene der vi har vårt elektroniske utstyr.
Inntaksvernet kutter bare toppene av de innkommende overspenningene, og virker kun 10-20 meter inn i installasjonen. De spenninger som slipper igjennom vil fare rundt i ledningene og mangedoble spenningsnivået i stikkontaktene.

Spørsmål: Er utvendige kabler mer utsatt?
- JA! Alle utvendige ledere vil "plukke" opp overspenninger fra både nedslag, sky-jord, og sky-sky utladninger (induktiv kobling)

Spørsmål: Har ikke PC'n innebygd overspenningsvern?
- Nei, kun de færreste har noen form for vern. Vi skal også huske på at vårt spesielle elnett krever vern konstruert for dette.
Innebygde vern av feil konstruksjon vil kunne forårsake skader i utstyret, og er dessuten mer komplisert å bytte enn et utvendig vern.
Har vi tilknyttet telelinje må vi være spesielt påpasselig med vern, da denne er meget utsatt.