B83-37/TS420

Vern for private nett.
B83-37/TS420 er godkjent av Post- og Teletilsynet og kan benyttes som vern på utstyr eller i grensesnitt mellom det private og offentlige nett.
Inneholder 3-elektroders gassavleder og supressordioder.