Gassavledere

16 serien er den kraftigste 3- elektroders

gassavlederen på markedet.

Les mer

Gassavledere

Vi leverer 2- og 3-elektroders gassavledere.

Les mer

Superhybrider

SUR 22 og SUR 23.

Les mer

Innstøpt gassavledere

Les mer

Avledermagasiner

5 pars og 8 pars 3-polet avledermagasiner.

Les mer

B83-37/TS420

Vern for private nett.

Les mer

SUR 12/ 22/420

Vern for 2 analoge linjer eller ISDN. Med SuperHybrid SUR 22

Les mer


24503

Vern for grunntilknytting, analog/ISDN. RJ45 inn/ut

Les mer

Isoline

Selvsupplerende Teletrafo for ISDN.

Galvanisk skille.

Les mer

2Mbit teletrafo for ISDN og ADSL

Isolerer linje- og utstyrsside med 10kV. Kan håndtere høyhastighetsoverføring. Enkel å montere, RJ45 inn og ut.

Les mer