LynPro10

Avansert "LynVern" i plugg-inn utførelse. Beskytter alt utstyr tilkoblet el-nettet. Tåler hele 10 kA. LynPro10 er et nytt overspenningsvern som tilfredstiller kravene fra forsikringsselskapene og Telenor. LynPro10 er utstyrt med "jordfeilsperre" og har ingen lekkasjestrøm til jord. Beskytter alt utstyr tilkoblet el-nettet mot havari og feilfunksjoner. Vernet fungerer på alle typer elsystem i Norge.