Induserte spenninger fra tordenvær, kraftnettet, kjøreledninger, avbrudd og belastningsendringer, samt induksjoner fra annet utstyr, vil skape problemer og havari av utstyr. Vi har kompetansen og leverer egenkonstruerte produkter tilpasset norske forhold.

Pronic har spesialisert seg på overspenningsbeskyttelse av følsomt elektronisk utstyr. Stadig kontakt med markedet og nært internasjonalt samarbeid sikrer at produktene til enhver tid er teknisk oppdaterte. Overspenningsvern fra Pronic er konstruert i Norge, for norske forhold, iht. nasjonale og internasjonale krav.
Vi har mer enn 40 års erfaring med transienter, støy og overspenninger.